Calendrier liturgique des Eglises traditionnelles du rite byzantin

Головне меню
 
I.E.S.

Le calendrier chrétien
est un projet de
l’Institut d’études œcuméniques

св. Макарій Великий 179

179. Люди, на яких спала роса Духа Божествен­ного життя і уразила їхні серця Божественною лю­бов'ю до небесного Царя Христа, прив'язуються до вишньої краси, до непроминаючої слави, до нетлін­ної величности, до незвіданого багатства правдиво­го й вічного Владики. Вони - в полоні любови -прямують до Христа і бажають знайти ті істинні блага, які споглядають духом. Задля цього за ніщо мають усе на землі: славу, велич, честь, багатство царів і князів, бо вразила їх Божественна краса і в душу їхню запало життя небесного безсмертя. То­му і бажають єдиної любови Небесного Царя, праг­нуть Його Єдиного мати перед очима, задля Нього відмовляються від усякої мирської любови та від­даляються од усяких земних зв'язків, аби тільки це прагнення жило завжди в їхніх серцях і не примі­шувалось до нього ніщо інше. (5,6)

Menu-bottom